Transparencia>Poder Ejecutivo>Secretarías>SEDESSON>Histórico>Informes>INFORMES

  • INFORMES

Secretaría de Desarrollo Social

Informes

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2017

4TO. INFORME TRIMESTRAL 2016

3ER. INFORME TRIMESTRAL 2016

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2016

IER. INFORME TRIMESTRAL 2016

4TO. INFORME TRIMESTRAL 2015

3ER. INFORME TRIMESTRAL 2015

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2015

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2015

4TO. INFORME TRIMESTRAL 2014

3ER. INFORME TRIMESTRAL 2014

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2014

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2014

4TO. INFORME TRIMESTRAL 2013

3ER. INFORME TRIMESTRAL 2013

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2013

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2013

4TO. INFORME TRIMESTRAL 2012

3ER. INFORME TRIMESTRAL 2012

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2012

1ER. INFORME TRIMESTRAL 2012

Actualizado: Junio 2017

Lic.Carlos Rafael Noriega Villaescusa

Director General de Administración